Google Translation

Launching of eDXN LIFE MALAYSIA

 Launching of eDXN LIFE MALAYSIA

We're pleased to announce that the DXN Life (Malaysia version) will be replaced with eDXN Life from Volume 65 onwards beginning April 2017. We trust that such an upgrade of our ePublication will not only present a high quality and informative content but will also ensure timely circulation.

It is available for all ACTIVE members. You can download or read the latest issue of eDXN Life through eWorld so you can enjoy and share the happy moments such as pages of achievers' recognition, success story, local and international activities, health and product information and most importantly the progress of DXN's global development.

Thank you for your continuous support.Pelancaran eDXN LIFE MALAYSIA

Sukacita dimaklumkan bahawa majalah DXN Life (versi Malaysia) akan bertukar kepada eDXN Life bermula dari Volume ke-65 atau pada April 2017. Kami percaya melalui penaikan taraf E-penerbitan, kami bukan sahaja dapat mempamerkan hasil yang berkualiti serta kandungan yang berinfomatif malah kami juga akan memastikan maklumat tersebut sampai tepat pada waktunya.

Ia boleh didapati untuk semua ahli AKTIF. Anda boleh memuat turun atau membaca isu-isu terbaru eDXN Life melalui eWorld agar anda dapat menikmati dan berkongsi saat-saat indah seperti laman pengiktirafan, kisah kejayaan, aktiviti tempatan dan antarabangsa, maklumat kesihatan dan produk serta yang paling penting adalah info berkenaan kemajuan serta pembangunan DXN secara global.

Terima kasih diatas sokongan anda.


No comments:

Post a Comment